MINI GAME : CUỘC THI SỞ HỮU PHI TIÊU NINJA NOOB TEAM VIP ** PHI TIÊU VIP NHẤT MINECRAFT ?