Hôm nay Oops Zeros sẽ chơi Minecraft nhưng mình có thể ăn tất cả quái vật như Ăn Creeper, Ăn Skeleton, Ăn Zombie, Ăn Iron …