Hôm nay Oops Zeros sẽ chơi Minecraft nhưng mình có thể triệu hồi ra những con rồng hủy diệt như Rồng Địa Ngục, Rồng Kim …