Giới thiệu 1 chút về bản thân : – Gọi tôi là Misa/Đen Đình ( mấy huynh đệ đừng gọi mình là idol , thầy , v.v.v vì tự thấy tài năng cũng …