Đây là những thử thách khó nhất Minecraft trickshot và nếu bạn vượt qua được 13 cái thử thách này bạn sẽ được 1 Triệu Đồng.