ARK:Genesis # 20 MỞ RỘNG CĂN CỨ NUÔI CHIM CÁNH CỤT VÀ CHẾ TẠO LÒ NUNG HIỆN ĐẠI -TÝ TIỀN TỈ ☆ Cảm ơn các bạn đã xem , đây là lần đầu tý …