ARK: Fjordur #9 ĐỘT NHẬP HANG Ổ RỒNG LỬA NHƯNG MÌNH PHÁT HIỆN Ổ TRỨNG Magmasaur – TÝ TIỀN TỈ ☆ Cảm ơn các …