ARK Extinction #25 MÌNH LAI TẠO THÀNH CÔNG SIÊU BẠO CHÚA REX 12B SIÊU MẠNH – TÝ TIỀN TỈ ☆ Cảm ơn các bạn đã …