ARK: Caballus #35 – Thu Phục Frost Procoptodon, Dire Bear, Megaloceros, Mammoth, Woolly Rhino ♥ Chào mừng các bạn đã