ARK: Caballus #34 – Mình Bắt Thêm Electric Sabertooth, Fire Megalania Tiến Hoá Lên Nuclear Magmasaur ♥ Chào mừng các