Lịch trình thi đấu Vòng Quyết Định (Final): Tuần 1: 08-09-10/07 Tuần 2: 15-16-17/07 Tuần 3: 22-23-24/07 Sau 3 tuần thi …