อย่างน้อย ผมก็ไม่ได้เล่น ROV อ่ะ ….. ส่ง Meme หัวข้อ LIVE และเสนอความเห็นต่อรายการ มาให้ผมได้ที่ Twitter …