จำลองการใส่ลองเท้าที่สูงที่สุดในโลก เราสามารถเปิดสัตว์เลี้ยง และเก็บเหรียญบนก้อนเมฆได้ ทำให้รองเท้าเราสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อปลดล๊อคแมพใหม่ๆ เล่นแมพนี้: …